23 maja 2018

23 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 78/2018 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 22 maja 2018 r.

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 22 maja 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
 

 

 

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione w dniu 30 maja 2018 roku o godzinie 10.30. Zgromadzenie kontynuowane będzie w Warszawie przy ulicy Zielnej 37, w Centrum Konferencyjnym Zielna.Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimi _Dz. U. z 2018 r., poz. 757

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka       Członek Zarządu
Bożena Solska       Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej