22 maja 2018

22 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 77/2018 Delegowanie członka zarządu do czasowego wykonywania czynności członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji; powołanie prezesa zarządu i członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Delegowanie członka zarządu do czasowego wykonywania czynności członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji; powołanie prezesa zarządu i członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji
 

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje, że Rada Nadzorcza GetBack S.A. w restrukturyzacji na posiedzeniu w dniu 22 maja 2018 r., działając na podstawie art. 383 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych postanowiła delegować Panią Paulinę Pietkiewicz do czasowego _tj. na okres od dnia 22 maja 2018 r. do dnia 21 sierpnia 2018 r._ wykonywania czynności członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji odpowiedzialnego za pion zapewnienia zgodności _compliance_. Życiorys i opis doświadczenia zawodowego Pani Pauliny Pietkiewicz stanowią załącznik do raportu bieżącego nr 75/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Emitent jednocześnie informuje o tym, że Rada Nadzorcza GetBack S.A. w restrukturyzacji na posiedzeniu w dniu 22 maja 2018 r. powołała Pana Przemysława Dąbrowskiego na stanowisko prezesa zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji oraz Panią Magdalenę Nawłokę na stanowiska członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacj. Życiorys i opis doświadczenia zawodowego Pana Przemysława Dąbrowskiego stanowią załącznik do raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Pani Magdalena Nawłoka posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych; ukończyła również podyplomowe studia w zakresie zarządzania na Aschridge Business School.
Pani Magdalena Nawłoka posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w pracy w takich sektorach, jak: sektor finansowy i sektor wytwórczy. Pani Magdalena Nawłoka zajmowała funkcję członka zarządu między innymi w takich instytucjach, jak: PZU Życie S.A, PZU S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Generali S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Kopex S.A. Pani Magdalena Nawłoka uczestniczyła także w procesie restrukturyzacji Grupy Kopex.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
Mariusz Brysik – Członek Zarządu.

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej