22 sierpnia 2018

22 SIERPNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 106/2018 Wartość portfeli wierzytelności GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 22 sierpnia 2018 r.

Wartość portfeli wierzytelności GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 22 sierpnia 2018 r.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ w uzupełnieniu do raportów bieżących: 64/2018 z dnia 10 maja 2018 r.; 69/2018 z dnia 17 maja 2018 r. oraz 96/2018 z dnia 18 lipca 2018 r., informuje że z przeprowadzonych przez Emitenta analiz wynika to, że łączna skonsolidowana wartość krajowych portfeli wierzytelności Grupy Kapitałowej Emitenta, w oparciu o finalne wyceny przygotowane na potrzeby wyceny certyfikatów funduszy własnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi: 1,323 mld PLN wobec 1,27 mld PLN prezentowanych w wersji wstępnej i wobec 1,66 mld PLN ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2017 r. W toku finalnych wycen określono także i przyjęto na ich potrzeby, iż ERC tj. niezdyskontowana suma oczekiwanych przyszłych spłat z własnych krajowych portfeli wierzytelności Grupy Kapitałowej Emitenta wynosi 2,272 mld PLN wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wobec 2,16 mld PLN prezentowanych w wersji wstępnej.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej