07 maja 2018

07 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 61/2018 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym rezygnacji przez Pana Kennetha Williama Maynarda – Przewodniczącego Rady Nadzorczej – z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz wykonywania czynności Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu GetBack S.A., do której to został oddelegowany decyzją Rady Nadzorczej w dniu 16.04.2018 roku.
Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym. Jako przyczynę rezygnacji Pan Kenneth William Maynard podał fakt, iż przystąpienie przez Zarząd GetBack S.A. do działań związanych z restrukturyzacją Emitenta i złożeniem wniosku do Sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje, że w tych okolicznościach sprawami Spółki powinni zarządzać lokalni menadżerowie.
W załączeniu przekazujemy złożoną rezygnacje.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
Mariusz Brysik – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej