18 maja 2018

18 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 70/2018 Umorzenie postępowania w sprawie wniosku wierzyciela osoby fizycznej GetBack S.A. w restrukturyzacji o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A.sygnatura akt: VI

Temat
Umorzenie postępowania w sprawie wniosku wierzyciela osoby fizycznej GetBack S.A. w restrukturyzacji o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A. sygnatura akt: VIII GR 14/18
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W uzupełnieniu do raportu bieżącego 65/2018 z dnia 10 maja 2018 r. zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji „Emitent” informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 18 maja 2018 r. Emitent powziął wiedzę o uchyleniu przez Sędziego Referenta – w dniu 11 maja 2018 r. – zarządzenia z dnia 10 maja 2018 r. o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego o którym to zarządzeniu Emitent informował w treści raportu bieżącego 65/2018 z dnia 10 maja 2018 r. i o umorzeniu – postanowieniem z dnia 11 maja 2018 r. – postępowania w sprawie wniosku wierzyciela osoby fizycznej Emitenta o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta, w oparciu o przepis z art. 191 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którym niedopuszczalne jest wszczęcie kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli wcześniejsze postępowanie restrukturyzacyjne nie zostało zakończone lub prawomocnie umorzone.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu

Mariusz Brysik – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej