27 listopada 2018

27 LISTOPADA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 125/2018 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego GetBack S.A. w restrukturyzacji za III kwartał 2018 roku

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego GetBack S.A. w restrukturyzacji za III kwartał 2018 roku
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_, działając na podstawie przepisu z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego Emitenta za III kwartał 2018 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, który to data publikacji zostanie podana przez Emitenta w treści osobnej informacji.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej