18 lipca 2018

18 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 94/2018 Powołanie członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji – uzupełnienie raportu bieżącego z dnia 05 lipca 2018 r.

Powołanie członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji – uzupełnienie raportu bieżącego z dnia 05 lipca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ w uzupełnieniu do raportu bieżącego 93/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. przekazuje – w załączeniu do niniejszego raportu – poszerzone informacje dotyczące przebiegu kariery zawodowej i doświadczeń zawodowych Pana Marcina Tokarka.Podstawa prawna: § 5 ust. 5 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej