06 kwietnia 2018

6 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 35/2018 – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. do czasu zarządzenia przerwy.

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. do czasu zarządzenia przerwy.

 

 

Zarząd GetBack S.A. („GetBack”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack („NWZ”) podczas obrad kontynuowanych po przerwie w dniu 6 kwietnia 2018 r. zarządziło przerwę w obradach NWZ do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 10:30. NWZ będzie kontynuowane w Warszawie pod adresem: Hotel InterContinental (Sala Mozart), ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd GetBack przekazuje w załączeniu treść uchwały podjętej przez NWZ do czasu ogłoszenia przerwy w obradach, przy czym do uchwały tej zgłoszony został jeden sprzeciw, który został zaprotokołowany.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej