27 sierpnia 2018

27 SIERPNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 108/2018 Powzięcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji wiadomości o decyzji Pana Mariusza Brysika o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

Powzięcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji wiadomości o decyzji Pana Mariusza Brysika o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje o tym, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. Emitent powziął od Pana Mariusza Brysika – członka zarządu Emitenta, wiadomość z oświadczeniem woli zgodnie z którym Pan Mariusz Brysik oświadczył o rezygnacji z ubiegania się o wybór do zarządu Emitenta w następnej kadencji. Mandat Pana Mariusza Brysika w zarządzie Emitenta wygasa wraz z upływem dnia 27 sierpnia 2018 r. Pan Mariusz Brysik nie podał powodów, którymi kierował się przy składaniu tego oświadczenia woli.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej