03 kwietnia 2018

3 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 31/2018 – Wykup obligacji.

Wykup obligacji.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje, iż od dnia 2 stycznia 2018 r. do momentu opublikowania niniejszego raportu bieżącego dokonane zostały wykupy obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 197.194.650 PLN.

Wszystkie obligacje, o których mowa powyżej, oferowane były w trybie oferty prywatnej.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej