28 marca 2018

28 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 28/2018 – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. do czasu zarządzenia przerwy.

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. do czasu zarządzenia przerwy.

 

Zarząd GetBack S.A. („GetBack”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack („NWZ”) zwołane na dzień 28 marca 2018 r. zarządziło przerwę w obradach NWZ do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godz. 10:15. NWZ będzie kontynuowane w Warszawie pod adresem: Hotel InterContinental (Sala Chopin), ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd GetBack przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez NWZ do czasu ogłoszenia przerwy w obradach, przy czym do uchwały nr 6 zostało zgłoszonych 6 sprzeciwów, które zostały zaprotokołowane.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej