26 stycznia 2018

26 stycznia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 8/2018 – Rating kredytowy agencji ratingowej Fitch Ratings

Rating kredytowy agencji ratingowej Fitch Ratings.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje, że w dniu 26 stycznia 2018 r. agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja„) opublikowała długoterminowy rating dla GetBack na poziomie B+ z perspektywą stabilną.

Jako główne czynniki wpływające na nadany rating Agencja wskazała między innymi na solidny i skalowalny model biznesowy, odpowiedni poziom kontroli ryzyk (w szczególności w odniesieniu do wycen portfeli), dobrą kontrolę wydatków, akceptowalny poziom zadłużenia oraz wysoką marżę EBITDA. Jednocześnie Agencja zwróciła uwagę na jednolity charakter modelu biznesowego, koncentrację działalności (oraz przychodów) oraz spadek wskaźnika pokrycia odsetek, wskazując przy tym, że jest on na bezpiecznym poziomie. Wspomniany został również szybki rozwój GetBack, aktualna silna pozycja na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami, znaczące nabycia portfeli wierzytelności oraz ambitne plany wzrostu, w tym także nieorganicznego. Pełny raport ratingowy, jak również informacje dotyczące skali ratingowej i opis metodologii dostępne są na stronie internetowej Agencji: www.fitchratings.com

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej