10 października 2018

10 PAŹDZIERNIKA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 120/2018 Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 09 października 2018 r.

Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 09 października 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ w uzupełnieniu do raportu bieżącego Emitenta nr 99/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. oraz raportu bieżącego Emitenta nr 113/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. informuje, że w trakcie Zgromadzenia Wierzycieli, które to zgromadzenie odbyło się w dniu 09 października 2018 r. we Wrocławiu, w skład Rady Wierzycieli powołano – w związku z rezygnacją Pana Artura Kłoczko _tj. nastąpiło uzupełnienie składu Rady Wierzycieli_ – Panią Joannę Bucholc; dokonano także aktualizacji spisu wierzycieli i wierzytelności Emitenta. Sędzia Komisarz zobowiązał Emitenta do złożenia – do dnia 06 listopada 2018 r. – dodatkowych wariantowych propozycji układowych zakładających rozważaną przez Emitenta sprzedaż aktywów Emitenta inwestorowi _o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego Emitenta 116/2018 z dnia 04 października 2018 r._, jak również zobowiązał Emitenta do złożenia – do dnia 06 listopada 2018 r. – na rachunek depozytowy Sądu sumy pieniężnej _tj. kwoty 30 mln PLN_, która stanowić będzie zabezpieczenie realizacji ewentualnej umowy inwestycyjnej z wyżej wskazanym inwestorem. Na mocy postanowień rozstrzygnięcia Sędziego-Komisarza głosowanie propozycji układowej zostało odroczone. Nowy termin głosowania w przedmiocie przyjęcia/odrzucenia przez Zgromadzenie Wierzycieli propozycji układowej zostanie wyznaczony w późniejszym okresie i zostanie podany – po dniu 06 listopada 2018 r. – w zależności od tego jak potoczą się rozmowy Emitenta z wyżej wskazanym inwestorem. Zarząd Emitenta został dodatkowo zobowiązany przez Sędziego-Komisarza do bieżącego dostarczania informacji w ramach prowadzonego przyspieszonego postępowania układowego na temat negocjacji prowadzonych z wyżej wskazanym inwestorem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej