02 stycznia 2018

2 stycznia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 1/2018 – Wykup obligacji.

Wykup obligacji.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje, iż od chwili opublikowania przez GetBack raportu bieżącego nr 54/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. dokonane zostały kolejne wykupy obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 147.712.860 PLN, w tym obligacji wyemitowanych przez GetBack o łącznej wartości nominalnej 137.712.860 PLN oraz obligacji wyemitowanych przez EGB Investments S.A. przed połączeniem z GetBack o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 PLN. Wskazane kwoty nie uwzględniają spłaty finansowania o której GetBack informował w swoim raporcie bieżącym nr 151/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej