28 sierpnia 2018

28 SIERPNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 113/2018 Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 28 sierpnia 2018 r.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ w uzupełnieniu do raportu bieżącego Emitenta nr 99/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. informuje, że w trakcie Zgromadzenia Wierzycieli, które to zgromadzenie odbyło się w dniu 28 sierpnia 2018 r., dokonano zatwierdzenia spisu wierzycieli Emitenta. Na mocy postanowień rozstrzygnięcia Sędziego-Komisarza Zgromadzenie Wierzycieli zostało zamknięte bez głosowania – w ogólności – propozycji układowej. Propozycja układowa będzie przedmiotem głosowania w dniu 09 października 2018 r. na kolejnym Zgromadzeniu Wierzycieli.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej