07 listopada 2018

7 LISTOPADA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 123/2018 Wybór przez GetBack S.A. w restrukturyzacji oferty „na wyłączność””

Wybór przez GetBack S.A. w restrukturyzacji oferty „na wyłączność”, przedstawienie propozycji rozliczenie oraz wpłata przez inwestora depozytu w wysokości 30 mln PLN

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje – w uzupełnieniu do komunikatu Emitenta 97/2018 z dnia 18 lipca 2018 r., dotyczącego przystąpienia przez Emitenta do przeglądu opcji strategicznych i do komunikatu Emitenta 116/2018 z dnia 04 października 2018 r., dotyczącego wpłynięcia do Emitenta 3 ofert nabycia aktywów Emitenta – że Emitent dokonał wyboru jednej z wyżej wskazanych ofert do prowadzenia dalszych negocjacji na zasadzie wyłączności, jak również o tym, że Emitent przedstawił do inwestora, który złożył tę ofertę propozycję odnośnie do dokonania rozliczenia samej transakcji nabycia aktywów GetBack. Emitent dodatkowo wskaże to, że powołany wyżej inwestor dokonał wpłaty depozytu w wysokości 30 mln PLN tytułem zabezpieczenia prawidłowego przebiegu negocjacji i wykonania zaciągniętych przez inwestora zobowiązań.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej

Załączniki