23 maja 2018

23 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 79/2018 Odstąpienie od realizacji Programu Emisji Obligacji w Rumunii

Odstąpienie od realizacji Programu Emisji Obligacji w Rumunii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2018 z 18.01.2018 roku dotyczącego ustanowienia na rynku rumuńskim programu emisji obligacji Spółki denominowanych w lejach rumuńskich _”Program Emisji”_, informuje o podjęciu decyzji o odstąpieniu od realizacji Programu Emisji oraz o nie przeprowadzaniu emisji obligacji w ramach tego Programu Emisji.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Przemysław Dąbrowski Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej