21 maja 2018

21 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 73/2018 Korekta raportu bieżącego 71/2018: Zmiana daty publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

Korekta raportu bieżącego 71/2018: Zmiana daty publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:

Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2018 w sprawie zmiany daty publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok, dokonuje niniejszym korekty oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie braku wskazania w treści raportu bieżącego nr 71/2018 z dnia 21 maja 2018 r. osób reprezentujących GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Było:
Brak wskazania osób reprezentujących Spółkę.

Powinno być:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
Bożena Solska – Członek Zarządu.

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej