07 maja 2018

07 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 62/2018 – Udostępnienie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu kopii wybranych kart z akt sprawy dotyczącej przyspieszonego postępowania układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji GetBack S.A.

Udostępnienie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu kopii wybranych kart z akt sprawy dotyczącej przyspieszonego postępowania układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji GetBack S.A. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd GetBack S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym _tj. 07 maja 2018 r._ Przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu _Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych_, wydał – działając na mocy postanowień z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne _tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1508, ze zm._. – zarządzenie o udostępnieniu wierzycielom GetBack S.A. do wglądu na stronie internetowej _po stosownym uzgodnieniu z osobami administrującymi tą stroną_ Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu oraz w czytelni akt Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, kopii akt sprawy, o której to sprawie Emitent informował w raporcie zawierającym informację poufną z dnia 02 maja 2018 r. _Raport bieżący 60/2018_.W powyższy sposób zostały udostępnione kopie następujących akt sprawy _karty: 3-37_, w zakresie: _i_ wniosku restrukturyzacyjnego dłużnika GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego; _ii_ informacje o GetBack S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego; _iii_ propozycja układowa; _iv_ wstępny plan restrukturyzacyjny.

Rzeczone karty dostępne są pod adresem internetowym: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-05/wniosek_o_otwarcie_postepowania_ws_getback.pdf

Osoby reprezentujące podmiot:

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
Mariusz Brysik – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej

Załączniki