17 kwietnia 2018

17 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 42/2018 – Treść uchwał podjętych przez kontynuowane po przerwie w dniu 17 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A.

Treść uchwał podjętych przez kontynuowane po przerwie w dniu 17 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A.

 

Zarząd GetBack S.A. („GetBack”) przekazuje w załączeniu treść uchwał wraz z załącznikami podjętych przez kontynuowane po przerwie, w dniu 17 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack („NWZ”).

Jednocześnie GetBack informuje, że żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu podczas NWZ.

Nadto GetBack informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack w toku obrad w dniach 28 marca 2018 r., 6 kwietnia 2018 r. oraz 17 kwietnia 2018 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej