27 sierpnia 2018

27 SIERPNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 110/2018 Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 27 sierpnia 2018 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej