19 marca 2018

19 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 25/2018 – Informacja dotycząca objęcia nowych akcji.

Informacja dotycząca objęcia nowych akcji.

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2018 oraz 17/2018 dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Getback S.A. („GetBack„), Zarząd GetBack informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. otrzymał oświadczenie („Oświadczenie”) od Abris Capital Partners Ltd. z siedzibą w Jersey („Abris”) dotyczące objęcia akcji, które miałyby zostać wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego GetBack o nie więcej niż 19.999.999 akcji („Nowe Akcje”). Zgodnie z Oświadczeniem, Abris zadeklarował objęcie Nowych Akcji w liczbie proporcjonalnej do aktualnego zaangażowania Abris w GetBack, po cenie rynkowej ustalonej w ramach procesu book builiding oraz na warunkach rynkowych.

Ponadto Abris w Oświadczeniu poinformował, że zamierza utrzymać dotychczasowym poziom zaangażowania w GetBack, wzmacniając finansową i kapitałową sytuację GetBack. W ocenie Abris podwyższenie kapitału zakładowego GetBack przyczyni się do rozwoju GetBack, w związku z czym Abris podkreślił, że nie zamierza zmniejszać swojego zaangażowania kapitałowego w GetBack.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej