29 maja 2018

29 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 83/2018 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej GetBack za I kwartał 2018 roku

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej GetBack za I kwartał 2018 roku
 

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

 

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_, działając na podstawie przepisu z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego dla Grupy Kapitałowej GetBack za I kwartał 2018 roku i o podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 29 czerwca 2018 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym Emitenta nr 6/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku, pierwotna data publikacji tego raportu wyznaczona była na dzień 30 maja 2018 roku.Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej