05 marca 2018

5 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 18/2018 – Informacja dotycząca finansowania.

Informacja dotycząca finansowania.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o warunkach, wydanej przez komitet kredytowy jednego z zagranicznych, międzynarodowych banków, pozytywnej decyzji w przedmiocie udzielenia podmiotowi lub podmiotom z Grupy Kapitałowej GetBack finansowania dostępnego w maksymalnej wysokości do 250 mln zł („Finansowanie”). Zgodnie z warunkami decyzji kredytowej oprocentowanie Finansowania wynosić będzie WIBOR 3M+175 pp. Warunkiem uzyskania Finansowania jest pozytywne zakończenie negocjacji jego warunków przez strony.  O dalszych etapach finalizacji pozyskania Finansowania, Spółka poinformuje w odrębnych raportach.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej