30 marca 2018

30 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 30/2018 – Aktualizacja informacji dotyczących przetargu na nabycie od instytucji finansowej portfeli wierzytelności.

Aktualizacja informacji dotyczących przetargu na nabycie od instytucji finansowej portfeli wierzytelności.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 153/2017, Zarząd Getback S.A. („GetBack”) informuje, że umowy, o których mowa w ww. raporcie, których podpisanie planowane było na dzień dzisiejszy, nie zostaną podpisane w wyżej wymienionym terminie. Jednocześnie pomiędzy podmiotami, o których mowa w ww. raporcie, prowadzone są rozmowy, które mają na celu doprowadzenie do zawarcia umów nabycia portfeli wierzytelności w innym, wspólnie uzgodnionym terminie. O dalszych istotnych zdarzeniach związanym z transakcjami, GetBack będzie informował w osobnych raportach.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej