25 kwietnia 2018

25 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 49/2018 – Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez Standard and Poor’s.

Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez Standard and Poor’s.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego 45/2018 dotyczącego ratingu kredytowego nadanego GetBack przez agencję ratingową Standard and Poor’s („S&P”), Zarząd GetBack S.A. („GetBack”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. S&P zawiesił długo- i krótkoterminowy rating kredytowy GetBack na poziomie B. Pełny raport ratingowy, jak również informacje dotyczące skali ratingowej i opis metodologii dostępne są na stronie internetowejwww.standardandpoors.com

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
  • Kenneth Maynard – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej