05 marca 2018

5 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 18/2018 K – Korekta raportu bieżącego 18/2018: Informacja dotycząca finansowania.

Korekta raportu bieżącego 18/2018: Informacja dotycząca finansowania

 

Zarząd Getback S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 w sprawie informacji dotyczącej finansowania, dokonuje niniejszym korekty oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie oprocentowania Finansowania.

Było:

Zgodnie z warunkami decyzji kredytowej oprocentowanie Finansowania wynosić będzie WIBOR 3M+175 pp.

Powinno być:

Zgodnie z warunkami decyzji kredytowej oprocentowanie Finansowania wynosić będzie WIBOR 3M+1,75%.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej