29 czerwca 2018

29 CZERWCA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 89/2018 Data publikacji raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok

Data publikacji raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
W uzupełnieniu do raportów bieżących 6/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., 58/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., 66/2018 z dnia 15 maja 2018 r., 71/2018 z dnia 21 maja 2018 r. oraz 82/2018 z dnia 29 maja 2018 r. Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_, działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_, informuje o tym, iż raport roczny Emitenta za 2017 rok i skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 02 lipca 2018 r.Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej