29 listopada 2018

29 LISTOPADA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 128/2018 Wyznaczenie terminu posiedzenia Zgromadzenia Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji

Wyznaczenie terminu posiedzenia Zgromadzenia Wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Postanowienia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r., o godzinie 08:30, w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu _sala im. Filipowicza_. Wskazany Sąd jednocześnie postanowił o określeniu sposobu głosowania na wskazanym zgromadzeniu, gdzie będzie to głosowanie co do zasady pisemne _tj. poprzez oddawanie głosów na piśmie_ z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej