29 marca 2018

29 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 29/2018 – Oświadczenie Zarządu dotyczące ceny emisyjnej akcji serii F

Oświadczenie Zarządu dotyczące ceny emisyjnej akcji serii F.

 

Zarząd GetBack S.A.  („GetBack”) oświadcza, że podjął dziś decyzję, że nie ustali ceny emisyjnej akcji serii F, o których mowa w uchwale nr 6  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 28 marca 2018 („NWZA”), poniżej 10 zł za akcję. Jednocześnie Zarząd przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 6 NWZA (w brzemieniu uwzględniającym poprawkę przyjętą uchwałą nr 4 NWZA) ustalona cena emisyjna wymaga zgody Rady Nadzorczej GetBack S.A.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej