21 lutego 2019

Raport Nr 1/2014

ZMIANA STANU POSIADANIA.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 21 stycznia 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Lonstrom Investments Limited z siedzibą na Cyprze o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 1Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej