11 sierpnia 2015

11 SIERPNIA 2015, NUMER RAPORTU EBI 18/2015

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015

 

Zarząd Spółki GetBack S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że raport półroczny Spółki i skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej GetBack za I półrocze 2015, których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 04 marca 2015 r. na dzień 31 sierpnia 2015 r. zostaną opublikowane w dniu 13 sierpnia 2015 r.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej