21 lutego 2019

Raport Nr 36/2016

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA informuje, iż w związku z podjęciem 19 lutego br. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyzji o:

  • dematerializacji akcji serii A i B, oraz
  • ubieganiu się o wprowadzenie ww. akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Rynku NewConnect

Spółka rozpoczęła współpracę z Autoryzowanym Doradcą – Copernicus Securites S.A. Umowa pomiędzy stronami dotyczy tylko i wyłącznie sprawdzenia oraz zbadania poprawności przygotowanego Dokumentu Informacyjnego oraz wydania stosownych oświadczeń związanych z planowanym upublicznieniem akcji serii A i B.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej