21 lutego 2019

Raport Nr 28/2012

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY EGB INVESTMENTS S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport kwartalny Spółki za I kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna

§5 ust. 1. pkt. 1 i §6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

 

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2012
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010