21 lutego 2019

Raport Nr 75/2014

ROZPOCZĘCIE EMISJI OBLIGACJI SERII AA W RAMACH REALIZOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI.

Treść raportu

22 sierpnia 2014 r. Zarząd EGB Investments S.A., po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w uchwale nr 8/2013 z 28 marca 2013 r., podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia emisji dwuletnich obligacji serii AA o wartości do 4 mln zł.

Jednocześnie Zarząd EGB Investments S.A. wskazuje, iż wartość wszystkich wyemitowanych, a nie wykupionych przez Spółkę obligacji nie może przekroczyć wartości Programu Emisji Obligacji, czyli 60 mln zł.

Informację o dojściu do skutku emisji, Spółka przekaże w osobnym raporcie bieżącym EBI.

Podstawa prawna

§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej