21 lutego 2019

Raport Nr 9/2016

WYKUP I UMORZENIE CZĘŚCI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 005 AGIO EGB NS FIZ

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, że 29 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. potwierdzenie wykupu części certyfikatów inwestycyjnych serii 005 (dalej: Certyfikaty) AGIO EGB Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Potwierdzenie wykupu dotyczy 930 Certyfikatów serii 005. Wartość jednostkowa ww. Certyfikatów wyniosła 755,97 zł. W związku z dokonanym wykupem, Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 703.052,10 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów.

Certyfikaty były w 100% objęte przez Spółkę, a ww. wykup spowodował ich umorzenie z mocy prawa. Po dokonaniu transakcji EGB Investments S.A. posiada nadal 7.650 Certyfikatów serii 005.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej