21 lutego 2019

Raport Nr 80/2015

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMIERZONYCH ZMIAN STATUTU SPÓŁKI.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 15 grudnia br. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje w załączeniu treść proponowanych zmian Statutu.

 

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej