21 lutego 2019

Raport Nr 1/2017

PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O ZARZĄDZANIE SEKURYTYZOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI FUNDUSZU ALTUS NS FIZ WIERZYTELNOŚCI 3.

Treść raportu

3 stycznia 2017 roku Spółka podpisała z ALTUS TFI S.A. aneks do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3. Zgodnie z jego zapisami EGB Investments S.A. będzie zarządzać całością portfela inwestycyjnego funduszu obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności. Ww. aneks został podpisany z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej