10 kwietnia 2017

10 KWIETNIA 2017, NUMER RAPORTU EBI 40/2017

Jednostkowy raport roczny za 2016

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu Jednostkowy raport roczny GetBack S.A. za rok obrotowy 2016.

 

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 2 oraz § 15 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”. § 11 ust. 2 oraz § 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej