21 lutego 2019

Raport Nr 22/2016

WYKUP OBLIGACJI SERII P WYEMITOWANYCH PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 23 września br. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 7 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii P o łącznej wartości 0,7 mln zł wyemitowanych przez EGB Investments S.A. w 2013 roku.

Seria P była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było bazowane na stawce WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, z marżą 7 punktów procentowych.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej