21 lutego 2019

Raport Nr 14/2017

DECYZJA PREZESA UOKIK W SPRAWIE WYRAŻENIA BEZWARUNKOWEJ ZGODY NA DOKONANIE KONCENTRACJI POLEGAJĄCEJ NA PRZEJĘCIU KONTROLI NAD EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 20 czerwca 2017 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 20 czerwca 2017 roku decyzji w przedmiocie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez GetBack S.A.kontroli nad Spółką. Otrzymanie zgody na koncentrację jest jednym z warunków koniecznych do kontynuacji przez GetBack S.A. procesu przejęcia EGB Investments S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej