21 lutego 2019

Raport nr 38/2017

TYTUŁ RAPORTU: Zgromadzenie Obligatariuszy serii 4/2016 (AK).

TREŚĆ RAPORTU: Zarząd EGB Investments S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 33/2017 z 1 września 2017 r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy przekazuje w załączeniu treść protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy serii 4/2016 (AK) zwołanego na 28 września 2017 r.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w związku z brakiem wymaganego przepisami ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2015.238) kworum ww. Zgromadzenie nie było zdolne do podjęcia uchwał zaproponowanych porządkiem obrad.

 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:
Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej