19 września 2016

19 WRZEŚNIA 2016, NUMER RAPORTU EBI 50/2016

Informacja o zmianie w składzie Zarządu

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o zmianie w składzie Zarządu Spółki. Na dzień 19 września 2016 r. skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
  • Wojciech Małek – Członek Zarządu

 

Powyższy skład Zarządu Spółki to wynik powołania do Zarządu przez Radę Nadzorczą Spółki Pana Wojciecha Małka oraz odwołania z pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Michała Synosia, który przestał również pełnić funkcję CFO.

 

Pan Wojciech Małek posiada bogate doświadczenie w branży finansowej. Przed objęciem w październiku 2015 r. stanowiska Investment Director w Abris Capital Partners, przez pięć lat związany był z Enterprise Investors, gdzie był odpowiedzialny za monitorowanie spółek z portfolio oraz wyjścia z inwestycji. Wcześniej pełnił m.in. funkcję CFO w wakacje.pl oraz comperia.pl. W trakcie kariery zawodowej był również zastępcą CFO/Kontrolerem Finansowym w Polish Energy Partners S.A. Przeprowadzał także transakcje M&A oraz mające na celu pozyskanie finansowania dłużnego. Pan Wojciech Małek od dn. 15 czerwca 2016 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku ze złożonym przez Pana Wojciecha Małka oświadczeniem o rezygnacji z pełnienia w/w funkcji w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Rafał Morlak.

 

Podstawa prawna:

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej