21 lutego 2019

Raport Nr 35/2014

KOREKTA JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO EGB INVESTMENTS S.A. ZA ROK 2013.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu rocznego EGB Investments S.A. za 2013 rok, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 29/2014 z 23 kwietnia 2014 r.

Korekta ww. raportu przeprowadzona została w związku z ujawnieniem oczywistej omyłki w bilansie zamieszczonym w pkt. II sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. za rok 2013. W bilansie tym, w części dotyczącej pasywów, zamieszczone zostały dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013, podczas gdy powinny być zamieszczone dane ze sprawozdania jednostkowego EGB Investments S.A. za rok 2013.

Skorygowany raport roczny EGB Investments S.A. za rok 2013 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby rerpezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Elwira Ligman – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej