21 lutego 2019

Raport Nr 82/2015

ZMIANY W ZARZĄDZIE EGB INVESTMENTS SA

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA informuje, iż 20 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące zmian w składzie jej Zarządu. Na ich podstawie postanowiono, iż Zarząd kolejnej kadencji rozpoczynającej się 24 listopada 2015 roku i trwającej do 24 listopada 2018 roku będzie jednoosobowy i w jego skład wejdzie Tomasz Kuciel (dotychczasowy Wiceprezes Zarządu) jako Prezes Zarządu.

Życiorys Tomasza Kuciela, zawierający informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu opublikowano w raporcie bieżącym EBI nr 41/2015 z 14 maja br.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej