21 lutego 2019

Raport Nr 108/2014

ZMIANY W ORGANACH EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 25 listopada br. do Spółki wpłynęły pisma z oświadczeniem o rezygnacji członka Rady Nadzorczej – Pani Moniki Kurowskiej oraz Wiceprezesa Zarządu – Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej z zajmowanych stanowisk. Tego samego dnia na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pani Jolanta Małgorzata Niewiarowska została powołana do składu Rady Nadzorczej.

Ww. rezygnacje oraz powołanie Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej są warunkowe i staną się faktem po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zmiany §18.1 Statutu Spółki, uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. na ostatnim posiedzeniu.

Życiorys Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej, zawierający informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej