21 lutego 2019

Raport Nr 3/2014

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS ZA IV KWARTAŁ 2013

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A., jako zarząd spółki dominującej zawiadamia, iż ulegnie zmianie termin publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2013 r. Zgodnie z Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r. (opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2013 z 2 stycznia 2013 r.) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji tego raportu był 4 lutego 2014 r.

Niniejszym raportem Spółka informuje, że termin publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. Grupy Kapitałowej EGB Investments zostaje ustalony na 13 lutego 2014 r.

Podstawa prawna

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej