21 lutego 2019

Raport Nr 6/2017

ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 15/2015 z 24 lutego 2015 roku, Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje, iż 21 marca 2017 roku Spółka otrzymała informację o podpisanym aneksie do umowy kredytowej. Na jego podstawie przedłużony został termin ostatecznej spłaty kredytu, który upływa 28 lutego 2022 roku.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej