21 lutego 2019

Raport Nr 68/2013

KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A., jako zarząd spółki dominującej, przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej EGB Investments za II kwartał 2013 roku.

Korekta dotyczy części danych finansowych wskazanych w rachunku zysków i strat EGB Investments S.A., związanych z pozostałymi przychodami operacyjnymi i przychodami finansowymi.

W pkt. III ust. 2 (str. 14-15) tj. w rachunku zysków i strat EGB Investments S.A. było:

1. w pozycji D „Pozostałe przychody operacyjne”:

 • kwota 181.186,91 w danych za dwa kwartały 2013 r.,
 • kwota 127.785,27 w danych za drugi kwartał 2013 r.,

2. w pozycji D „Pozostałe przychody operacyjne” w pkt III „Inne przychody operacyjne”:

 • kwota 149.846,91 w danych za dwa kwartały 2013 r.,
 • kwota 96.685,27 w danych za drugi kwartał 2013 r.,

3. w pozycji F „Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)”:

 • kwota 4.307.939,32 w danych za dwa kwartały 2013 r.,
 • kwota 2.223.036,89 w danych za drugi kwartał 2013 r.,

4. w pozycji G „Przychody finansowe”:

 • kwota 108.239,54 w danych za dwa kwartały 2013 r.,
 • kwota 42.569,93 w danych za drugi kwartał 2013 r.

W pkt. III ust. 2 (str. 14-15) tj. w rachunku zysków i strat EGB Investments S.A. powinno być:
1. w pozycji D „Pozostałe przychody operacyjne”:

 • kwota 169.728,06 w danych za dwa kwartały 2013 r.,
 • kwota 116.326,42 w danych za drugi kwartał 2013 r.,

2. w pozycji D „Pozostałe przychody operacyjne” w pkt III „Inne przychody operacyjne”:

 • kwota 138.388,06 w danych za dwa kwartały 2013 r.,
 • kwota 85.226,42 w danych za drugi kwartał 2013 r.,

3.w pozycji F „Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)”:

 • kwota 4.296.480,47 w danych za dwa kwartały 2013 r.,
 • kwota 2.211.578,04 w danych za drugi kwartał 2013 r.,

4.w pozycji G „Przychody finansowe”:

 • kwota 119.698,39 w danych za dwa kwartały 2013 r.,
 • kwota 54.028,78 w danych za drugi kwartał 2013 r.

Skorygowana wartość zostanie uwzględniona w kolejnych raportach publikowanych przez Spółkę.

 

Podstawa prawna

§5 ust. 1. pkt. 1, §5 ust. 2 i ust. 2a oraz §6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Elwira Ligman – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2013
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010