21 lutego 2019

Raport Nr 53/2012

RAPORT MIESIĘCZNY – LIPIEC 2012 R.

Treść raportu

EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za lipiec 2012 r.

Podstawa prawna

Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu
Marcin Kozłowski – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2012
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010